O zlatých mincích

Zlatou mincí se rozumí mince, která je vyrobena převážně nebo zcela ze zlata. Zlato bylo pro výrobu mincí užíváno prakticky od "vynálezu" mincí, neboť mělo vždy relativně vysokou hodnotu.
V dnešní době jsou zlaté mince určeny jednak pro sběratele, jednak ale také pro investory jako způsob investování do zlata.

Zatímco u historických (sběratelských) zlatých mincí se zjišťuje především jejich numismatická (sběratelská) hodnota, u investičních zlatých mincí se jejich hodnota odvozuje od hodnoty obsažených drahých kovů (tedy zlata), a slouží tak investorům například jako "zajištění" proti inflaci nebo jako uchovatel hodnoty.

Britské zlaté mince Sovereign a jihoafrický Krugerrand
Britské zlaté mince Sovereign
a jihoafrický Krugerrand
Za průkopníka moderních zlatých investičních mincí lze označit Jihoafrickou republiku, neboť v roce 1967 vydala slavnou minci Krugerrand, která obsahovala přesně jednu trojskou unci zlata. Jednalo se o první zlatou investiční minci s tzv. nízkým premiem, což znamená, že cena byla jen nepatrně vyšší než cena samotného zlata, například v cihlách.
Dnes jsou zlaté investiční mince vyráběny i s nižším obsahem zlata (a tedy i o nižší hmotnosti) - typicky se jedná o polovinu unce, 1/4 unce, 1/10 unce nebo 1/20 unce.

Zlaté investiční mince bývají někdy označené nominální hodnotou (jako zákonné platidlo), jež je vyražena na minci, nicméně jejich reálná hodnota se odvozuje od současné tržní ceny drahých kovů obsažených v těchto mincích. Tato nominální hodnota je tudíž vždy výrazně nižší, než reálná hodnota mince.

Většina zlatých investičních mincí používá jeden stálý vzor, který zůstává konstantní každý rok, avšak některé (například čínská Panda) jsou každý rok raženy s různým designem.

Zdroj: Wikipedia